Konsultacje w zakresie i prowadzenie diagnostyki i leczenia:

a) Nieprawidłowości w zakresie liczby białych krwinek (WBC, leukocytozy), niedokrwistości (anemii), liczby płytek krwi (PLT)b) Białaczek

c) Chłoniaków (chłoniaki nieziarnicze, chłoniak Hodgkina, szpiczak mnogi)

d) Zespołów mielodysplastycznych

e) Zaburzeń krzepnięcia krwi

f) Konsultacje także w domu pacjenta