Konsultacje w zakresie i prowadzenie diagnostyki i leczenia:

-nieprawidłowości w zakresie liczby białych krwinek (WBC, leukocytozy), niedokrwistości (anemii), liczby płytek krwi (PLT)

-białaczek

-chłoniaków (chłoniaki nieziarnicze, chłoniak Hodgkina, szpiczak mnogi)

-zespołów mielodysplastycznych

-zaburzeń krzepnięcia krwi

-konsultacje także w domu pacjenta